Bilim - tinchlik urug‘i
Ta’lim - tinchlik daraxti
Fan - tinchlik mevasi
 (99871) 256-43-22 |   office@uzbk.org

Ilmiy ishlar

Ҳуқуқий-демократик давлат ва фуқаролик жамиятини шакллантиришнинг асосий принципларидан энг муҳими давлат ҳокимияти органларининг умумхалқ сайловлари асосида шакллантирилиши ҳамда фуқароларнинг давлат ва жамият ишларида бевосита ёки ўзлари томонидан сайлаб қўйилган вакиллари орқали иштирок этиши ҳисобланади.

Ориентализм ва Оксидентализм

Таниқли олим Эдвард Саид 1979-йилда ўзининг “Ориентализм” деб номланган машҳур китобини чоп этганда, кўплаб олимлар мазкур асарни халқаро муносабтлар (ХМ) ва жаҳон тартиботи (ЖТ) масалаларига оид янги концептуал ёндошув деб қабул қилишди. Дарҳақиқат, Саид “ориентализм” тушунчасинининг маъно-моҳиятини тушунтирар экан, у кўплаб олимларнинг эътиборидан четда қолган қизиқ бир воқеликни кўрсатиб берди, яъни: умуман Шарқни, Шарқ мамлакатлари ва халқларини, Шарқда кечаётган жарёнларни Ғарбдаги шарқшунослик мактаблари ўзига ҳос услубда ва сиёсий мақсадга йўналтирилган кўринишда ўрганмоқда экан.